Πρόγραμμα Paradise2

 

Δευτέρα

23.07.2018
12:00-21:00
           
 
Τρίτη
24.07.2018

 

       
 
Τετάρτη
25.07..2018
 
       
 
Πέμπτη
26.07.2018
 
 
       

 

Παρασκευή
27.07.2018

10:00- 20.00

Σουζάνα

20.00 - 07.00

       
 

Σάββατο

28.07.2018

 
 
     
 
Κυριακή
22.07.2018
09:00-16:00
16.00 - 20.00
20:00-07:00