Πρόγραμμα Paradise1

Δευτέρα
07.05.2018
Ζήνα
10.00 - 20.00
 
Σάρα
20.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Τρίτη
08.05.2018
Ζήνα
10.00 - 20.00
 
Βέρα
20.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Τετάρτη
09.05.2018
Ζήνα
10.00 - 20.00
 
Μαρίζα
20.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Πέμπτη
10.05.2018
Ζήνα
10.00 - 20.00
 
Σάρα
20.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Παρασκευή
11.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Σάββατο
12.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Κυριακή
13.05.2018