Πρόγραμμα Paradise1

Δευτέρα    23.07.2018
10:00 - 20:00
20.00 - 06.00

 

 
 
 
 
 
Τρίτη
24.07.2018
 
 
 
 
 
 
 
Τετάρτη
25.07..2018

 

 
 
 
 
 
 
 
Πέμπτη
26.07.2018

 

 
 
 
 
 

 

Παρασκευή
27.07.2018

 

09:00-16.00
 
 
 
 
 
Σάββατο
28.07.2018

 

 
 
 
 
Κυριακή
29.07.2018
10:00 - 20:00

 

20.00 - 06.00